Vzdělání
2023–doposud | Doktorské studium – Univerzita Palackého v Olomouci, Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby)
2021–2023 | Magisterské studium – Univerzita Palackého v Olomouci, Výtvarná výchova a Dějepis pro druhý stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ, absolvoval s vyznamenáním
2018–2021 | Bakalářské studium – Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Specializace v pedagogice, Výtvarná tvorba a historie se zaměřením na vzdělávání, absolvoval s vyznamenáním
2010–2018 | Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, absolvoval s vyznamenáním
Výstavy
2024 | Zářná minulost, zářnější budoucnost, Hvězdárna Zlín
2023 | Fault Lines, InSEA World Congress 2023, Cannakele, Turecko (skupinová digitální výstava)
2023 | Happy Birthday!, Galerie Protisvětlo, Pedagogická fakulta UP v Olomouci
2022 | Hot Line, výroční výstava prací studentů KVV UP, Univerzita Palackého v Olomouci (skupinová výstava) 
2022 | Malby, Picolo Olomouc 
2020 | Pohledy, Městské divadlo Zlín
Spolupráce
Univerzita Palackého v Olomouci 
2023 | Katedra výtvarné výchovy UP v Olomouci, fotografie přehlídky Be_on the screen | 2023 | Katedra výtvarné výchovy UP v Olomouci, fotografie odborné konference Kultura, umění a výchova II | 2021 | Příběh 17. listopadu. Metodická minisite s materiály do výuky pro učitelky a učitele, kteří by chtěli své žáky přivést k zamyšlení nad tragickými událostmi roku 1939. Vedoucí projektu doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.  | 2022 | Katedra historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého, tvorba propagačních materiálů | 2020 | Ilustrace k projektu Výzva! Čtěte Komenského a přemýšlejte!, Vedoucí projektu doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. | 2019 |Univerzita Palackého v Olomouci, ilustrace pro projekt LISTOPAD 1989 | 7 KLÍČOVÝCH MOMENTŮ SAMETOVÉ REVOLUCE. Ilustrovaný komiksový soubor sedmi karet přibližujících sedm klíčových momentů listopadových událostí. Vedoucí projektu doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Divadlo Mandragora (Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o. p. s.) 
2021–doposud | Fotografie absolventských představení oboru herectví
Městské divadlo Zlín
| 2022 | Městské divadlo Zlín, foto inscenace Sen noci svatojánské, režie Petr Nýdrle (herecký kurz pro mládež v rámci platformy #otevrenedivadlo) 2021 | Ilustrace pro podcast Hladový Kašpárek 2021 | Městské divadlo Zlín, obraz do inscenace Harold a Maude, režie MgA. Petr Michálek
Vlastivědné muzeum v Olomouci
| 2023 | Ilustrace a propagační předměty k výstavě Dětský svět | 2022–2023 | Spolupráce při tvorbě edukačních materiálů 
Kreative Formung–Impulshaus Maria Schutz (AT)
| 2022–doposud | fotoreportáž hereckých workshopů 
Franc Alpa
| 2021–doposud | fotografie pro kapelu Franc Alpa
Další informace
| 2020 | Cena děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za uměleckou činnost a tvorbu
| 2023–doposud | Pedagog na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť
Back to Top